Vormistame käsitsi joonistatud ideed ja koostame 3D visualiseeringuid olemsolevatele ruumidele ja hoonetele.

Mugav lahendus neile, kes mõtlevad endale koju erinevaid mööbli-lahendusi. Saab reaalsed mõõdud üles joonestada ja värvilahendusi katsetada ning lõpuks valmis mõõtudega joonised, millega mööbli valmistaja jutule minna.


VISUALISEERINGUD OLEMASOLEVALE JA PROJEKTEERITAVALE HOONELE:

Olemasoleva hoone visualiseeringud arvestavad juba olemasolevate avatäidetega ja ette antud lähteülesannetega. 

PROJEKTEERITAV ERAMU KAKS ERINEVAT KATUSEKALDE LAHENDUST:
Ühel juhul kaldega katus ning teisel juhul lamekatuse lahendus. Põnev katsetamine. OLEMASOLEVA HOONE INTERJÖÖRI VISUALISEERIMINE:
Lähteülesandeks oli olemasoleva hoone ümberehitusprojekt, mille põhjal ruume mudeldada ja visualiseerida.
PROJEKTEERITAV ERAMU:
Lähteülesandeks oli visualiseerida projekteeritava hoone eksterjöör ja interjöör ning lahendada suure kaldega maapinnal õueala.
MAGAMISTUBA
Visualiseering olemasolevale ruumile, mis arvestas juba olemasoleva tapeedi ja televisoori asukohaga.
KORTERI LAHENDUS
Lähteülesandeks oli olemasoleva korteri interjööri lahenduse ettepanek ja visualiseeringud. Ehitustegevus juba käis ja teatud tehnovõrgud kindlalt paigas. PROJEKTEERITAVA HOONE JÄRVAMAAL
Hoone vundament oli juba rajatud. Soov oli visualiseeringutega saada ülevaade eksterjööri lahendusest nii, et avaitäidete ja välisviimistlusega sai veel katsetada. ERAMU HARJUMAAL
Lähteülesandeks oli olemasolevat vundamenti säilitades, pakkuda välja krohvitud viimistlusega kahekorruseline ühepereelamu lahendus. Hoonel kõrge sokli osa, millega sai erinevaid sissepääsu trepi lahendusi katsetada. 
ERAMU HARJUMAAL
Lähteülesandeks oli olemasolevaid avatäiteid säilitades anda hoonele uus välisilme lahendus. Hoonel on kaks eraldi sissepääsu ja seega sobis selle asümmeetriat tasakaalustama sümmeetrilised katusealused. ERAMU NÕMMEL
Olemasolevale hoonele sooviti näha erinevaid laiendamise lahendusi.  ERAMU SAAREMAAL
Lähteülesandeks oli olemasolevast kuivatihoonest teha ühepereelamu nii, et see arvestab olemasolevate konstruktsioonidega.  VERANDA JÄRVAMAAL
Veranda oli juba lammutatud ja kindlates mõõtudes avatäited olemas. Visualiseeringute sai anda hea ülevaate soovitud tulemusest enne selle lõpuni ehitamist. ERAMU
Olemasolevale hoonele sai lähteülesandena anda välisviimistluse lahendus nii, et see seoks tervikuks esialgse viilukatusega hoonemahu ja hilisema lamekatusega juurdeehituse osa.
OLEMASOLEVA RUUMI VISUALISEERING:

Reaalseid ruumimõõte arvesse võttes, koostasimeme 3D visualiseeringud, mis aitasid otsustada värvi ja sisekujunduse valiku tegemisel.

PROJEKTEERITAV ERAMU:
Lähteülesandeks oli projekteeritava eramu välis- ja siseinterjööri visualiseerimine. PROJEKTEERITAV HOOLDEKODU:
Lähteülesandeks oli mudeldada ja visualiseerida hooldekodu, mis arvestab konkrreetse krundi kehtiva detailplaneeringuga. PROJEKTEERITAV KORTERMAJA:
Lähteülesandeks oli 200m2 maaalale mudeldada kahe korteriga hoone. Lahendatud sai kaks erinevat varianti - üks funkstiilis ja teine kaasaegne. PROJEKTEERITAV ERAMU:
Lähteülesandeks oli projekteeritava eramu välis- ja siseinterjööri visualiseerimine. PROJEKTEERITAV VÄIKEEHITIS:
Lähteülesandeks oli projekteeritava eramu väikeehitise välis- ja siseinterjööri visualiseerimine.
ERITELLIMUSMÖÖBLI VISUALISEERING: