Ehitsealune pind 138,2 m2

2 kohaline garaaž 50,3 m
2

2-kohaline autovarjualune  


panipaik 8,6 m
2 

Eskiisprojekt sisaldab järgmisi mõõtudega pdf faile:

  • vundamendi-, korruse- ja katuseplaan

  • vaated

  • lõige

  • 3D-illustratsioone

  • avatäidete spetsifikatsioone

  • seletuskiri üldandmetega

  • asendiplaanilist soovitust skeemina

Erialaseid failiformaate (dwg ja pln) saab lisaks osta.

Eskiisprojekt valmib 1 ndl jooksul alates tellimisest.