Eskiisprojekt sisaldab järgmisi mõõtudega pdf faile:

 • vundamendi-, korruse- ja katuseplaan
 • vaated
 • lõige
 • 3D-illustratsioone
 • ehitusmaterjali kulust ettekujutuse saamiseks ka tarindite m2 
 • avatäidete spetsifikatsioon
 • valgustite, lülitite ja pistikute plaan
 • seletuskiri üldandmetega

Konstruktsioonid :

 • plaatvundament
 • Kergblokist soojustatud välisseinad
 • Vaheseinad metallkarkassil kipsplaadist
 • Vahelagi ja katus (soojustatud) puitkonstruktsioonidel

Teistsugused konstruktsiooni lahendused eelnevalt kokku leppides.

Erialaseid failiformaate (dwg ja pln) saab lisaks osta.

Eskiisprojekt valmib 1 ndl jooksul alates tellimisest.