Eskiisprojektid

Eskiis on projekteerimise esimeseks etappiks, kus lahendataks läbi hoone ruumiprogramm ja mahuline lahendus.

Loe lähemalt eskiisprojektist.

Projekteerimine

Koostame kuni 180m2 ehitisealuse pinnaga üksikelamutele ja neid teenindavatele abihoontele arhitektuurseid eelprojete.

Tutvu meie hinnakirjaga.

2D ja 3D mudeldamine

Koostame 2D jooniseid ja 3D visualiseeringuid. Vormistame Teie käsitsi joonistatud ideed või vanad arhiivi-joonised digitaliseeritud joonisteks.

Tagasiside

Mõned toredad kommentaarid tehtud tööde eest 2020-2024

Info liikus kiiresti ja tähtaegadest peeti kinni. Pigem said asjad isegi oodatust varem valmis. Meeldiv koostöö.

Henri

2024

Mul endal oli nii palju erinevaid mõtteid, et ilma Ivi abita poleks osanud ise otsustada. Visualiseeringutega sain selge pildi ja see oli meile suureks abiks.

Kaisa

2021

Meil oli vana maja värskendamiseks ideesid vaja. Väga kena töö. Ise poleks sellise lahenduse peale tulnudki.

Priit

2023

Ruumi 3D pilt

Eskiisidega on põnev erineviad lahendusi katsetada.

3D on abiks otsustamisel – üheksa korda katseta ja üks kord teosta.