Müügi- ja tagastustingimused

Kõik Eskiisid.ee lehel olevad ja Ivi Eskiisid OÜ koostatud arhitektuursed projektid on autoriõigusega kaitstud. Nende levitamise ainuõigus kuulub Ivi Eskiisid OÜ-le. Ostetud projekt omab ühekordset kasutuslitsentsi. Neid edasi levitada või kopeerida ei ole lubatud. Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne projekti kättesaamist. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade tellimuse või arve numbriga e-posti aadressile info@eskiisid.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus. Kui ostetud projekt on saadetud tellija meilile, siis seda enam tagastada ei saa.

Ostja on tutvunud Eskiisid.ee lehel oleva eskiisprojektide kohta käiva infoga ja on teadlik,
et eskiisprojekti põhjal ei väljastata ehitusluba. Optimaalseim konstruktsioonide ja materjali valik lahendatakse järgmistes projekteerimisetappides. Ka ei kohustu Ivi Eskiisid OÜ tegema ostetud eskiisile muudatusi ega jätkama ostetud eskiisprojekti edasiarendusega eelprojektiks. Nende tegevuste osas tuleb eraldi kokkulepe sõlmida.

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.